top of page

1893- 1915 kaastjalk

Courier is gebouwd in 1893 bij de fa Mulder in Vierverlaten (Groningen), op een houten kielbalk die er nog gedeeltelijk onder zit. Het is gebouwd voor fa KH de Jong in Hoorn exporteur van kaas. Deze firma bezat een aantal pakhuizen aan de bierkade in Hoorn alwaar nu het museum van de 20ste eeuw is gevestigd.

kaastjalk Courier

Courier aan het Venidse te Hoorn voor de pakhuizen van fa KH de Jongh, kaasexporteurs te Hoorn. Tegenwoordig is er het museum van de 20ste eeuw gevestigd.De Courier zeilde alle kaasmarkten in de omgeving af om kazen te kopen en bracht ze naar Hoorn voor opslag of naar Rotterdam en Amsterdam voor export.. Het schip was van binnen voorzien van volledige kaas stellingen. De dekken en de gangboorden waren van hout, de luiken van eikenhout.


In 1902 wordt er een nv gevestigd met de naam ‘ Hoornsche binnenlandse vaartonderneming de Courier. Het doel der vennootschap is “ de aankoop, exploitatie en het verhuren van een of meer zeilvaartuigen, al dan niet voorzien van mechanische kracht ter voortbeweging, het vervoeren en doen vervoeren van koopmansgoederen met die vaartuigen.

Door fa  KH de Jong  uit Hoorn wordt ingebracht het overdekte tjalkschip de COURIER  groot vierenzeventig ton en vierhonderdnegentien/duizendste ton of zes en zeventig kubieke meter en de geheele daarbij behorende inventaris.

Verderop in de akte vinden we wat die inventaris inhoud nl;

Artikel 20

Ten slotte verklaren de comparanten dat het in de vennootschap ingebrachte tjalkschip “de Courier” volgens de door den te Amsterdam gevestigden scheepsmeter J. Ebers op een en twintig januari laatstleden groot is , zooals hiervoor is vermeld, dat de grootste lengte is achttien zestiende meter, de grootste wijdte vier drietiende meter, dat het bevaren wordt door J. Ridderikhoff, dat het een mast, een giek, twee zwaardlieren met toebehooren, eene volledige kaasstelling, dat het tehuis behoort te Hoorn, dat het vaart tuschen onderscheidene plaatsen in het koninkrijk der Nederlanden, dat het is gebouwd op de werf van den heer J. Mulder te Vierverlaten, en nog niet ten eenigen kantore van hypotheken is teboek gesteld.

In de notulen van de algemene vergadering  van 12 mei 1903 lezen we nog eens het doel van de oprichting dezer nv. “ de aansprakelijkheid bij event: schadeveroorzaken te beperken. Nu toch zal nooit meer verloren kunnen worden dan het kapitaal der NV en daardoor bereikten we direct goedkoopere assurantie.

In juli 1906 vierde schipper J Ridderikhoff zijn 40 jarig jubileum als schipper en kreeg hiervoor van de fa KH de Jongh hun persoonlijke gelukwensen en een fauteuil.

3.JM ridderikhof

JM Ridderikhof. Schipper van de Courier 1893- 1918 Hoorn


In 1910 gaat schipper Joh. Ridderikhoff met pensioen en zijn zoon D. Ridderikhoff wordt in zijn plaats aangesteld. Echter volgens de notulen van 19 mei 1911 moest deze enige weken geleden na voortdurend wangedrag ontslagen worden.

De verlies en winstrekening van de courier sluit over 1910 dan ook met een negatief saldo van ƒ 718,74. Volgens de familie is Derk Jan in 1913 in Amsterdam door verdrinking om het leven gekomen.

Hierna wordt er in de notulen, die abrupt stoppen in 1913, niets meer vermeld over de courier.

Tijdens de eerste wereldoorlog heeft de Courier dienst gedaan als munitieschip.

ridderikhof 013
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Comments


Berichten

Recente berichten

zoekwoorden

bottom of page