top of page

Paul van ‘t Net

 

Ik ben opgegroeid in het kunstenaarsmilieu van Amsterdam en heb ik in mijn prille jeugd al veel geleerd op het gebied van vormgeving, kleur en compositie. Vanaf mijn kleutertijd zwierf ik door de Amsterdamse havens en grachten. Ik bezocht vele musea en werd vooral geboeid door maritieme schilderijen en landschappen met schepen.

Ook de meeste boeken over maritieme historie heb ik gelezen en bestudeerd, met nadruk op de periode 1860- 1940.

Na mijn middelbare schooltijd heb ik de meeste Nederlandse wateren bevaren, op zoek naar restanten van die periode, waarbij ik ook veel aandacht heb besteed aan bijbehorende landschap, nautische infrastructuur en architectuur.

Al die tijd heb ik me verdiept in het tijdsbeeld, meerwaarde voor toerisme en recreatie, vaartechnische aspecten, havenindeling, afmeermogelijkheden, en alle andere aspecten die van belang zijn bij integratie van schepen in stedelijk en landelijk gebied.

Op individuele basis heb ik mij bij diverse overheden ingezet om aandacht te vestigen op dit onderwerp.

Tot mijn verbazing ontdekte ik dat er bijna nergens aandacht was voor het feit, dat onze culturele identiteit voor een groot deel bepaald wordt door onze maritieme historie.

Gelukkig is dit aan het veranderen. In hoeverre mijn invloed daartoe heeft bijgedragen is moeilijk meetbaar.

 

Visie;

Dit alles geeft mij een brede visie op de [on]mogelijkheden, en een unieke kijk op de resultaten van het huidige beleid,[dat niet ondersteund wordt door een traditie van universitair onderzoek]; op de meeste moderne topografische kaarten zijn schepen niet eens aangegeven!

Bij het inpassen van (historische) vaartuigen in de ruimtelijke ordening moet met m.i. zowel met een wetenschappelijk als impressionistisch oog kijken, zodat er een esthetisch verantwoord beeld ontstaat, waarbij het algemeen maatschappelijk belang voorop staat.

 

Mijn specialiteiten zijn

- inpassing van schepen in de ruimtelijke ordening,

- esthetisch verantwoord aanpassen aan het huidige gebruik,

- beoordelen van historische en landschappelijke waarde van (woon)schepen,

- restauratie adviezen,

- kleuradviezen,

- wijze van afmeren,

- creëren van opslag

- restauratie faciliteiten,

- ontwikkeling lange termijn planning voor watergebruik.

bottom of page