top of page

Een schip loopt van stapel

Courier liep in 1893 van stapel bij scheepswerf Mulder in Vierverlaten. Als je goed kijkt naar de bouw van de Courier zie je dat het een scheepje is uit het overgangs tijdperk van hout naar ijzer. Het schip had een houten kiel en is waarschijnlijk op de stevens gebouwd, zoals bij houten schepen gebruikelijk was. Dwz dat eerst de voor en achtersteven werden opgezet en daarna de grootspant bij de mast. Dan werd met latten, op het oog, de rest van het schip uitgestrookt. Hierdoor is het schip niet helemaal symmetrisch.

Courier is gebouwd naar het model van een houten schip, dit zie je aan de ronde vormen van kop en de hoogoplopende achtersteven, in later tijden werden de vormen veel minder rond.

Het scheepje is gebouwd voor fa KH de Jong in Hoorn exporteur van kaas. Deze firma bezat een aantal pakhuizen aan de bierkade in Hoorn alwaar nu het museum van de 20ste eeuw is gevestigd.Courier aan het Venidse te Hoorn voor de pakhuizen van fa KH de Jongh, kaasexporteurs te Hoorn. Tegenwoordig is er het museum van de 20ste eeuw gevestigd.


De Courier zeilde alle kaasmarkten in de omgeving af om kazen te kopen en bracht ze naar Hoorn voor opslag of naar Rotterdam en Amsterdam voor export.. Het schip was van binnen voorzien van volledige kaas stellingen. De dekken en de gangboorden waren van hout, de luiken van eikenhout.


In 1902 wordt er een nv gevestigd met de naam ‘ Hoornsche binnenlandse vaartonderneming de Courier. Het doel der vennootschap is “ de aankoop, exploitatie en het verhuren van een of meer zeilvaartuigen, al dan niet voorzien van mechanische kracht ter voortbeweging, het vervoeren en doen vervoeren van koopmansgoederen met die vaartuigen.Door fa  KH de Jong  uit Hoorn wordt ingebracht het overdekte tjalkschip de COURIER  groot vierenzeventig ton en vierhonderdnegentien/duizendste ton of zes en zeventig kubieke meter en de geheele daarbij behorende inventaris.

Verderop in de akte vinden we wat die inventaris inhoud nl;

Artikel 20

Ten slotte verklaren de comparanten dat het in de vennootschap ingebrachte tjalkschip “de Courier” volgens de door den te Amsterdam gevestigden scheepsmeter J. Ebers op een en twintig januari laatstleden groot is , zooals hiervoor is vermeld, dat de grootste lengte is achttien zestiende meter, de grootste wijdte vier drietiende meter, dat het bevaren wordt door J. Ridderikhoff, dat het een mast, een giek, twee zwaardlieren met toebehooren, eene volledige kaasstelling, dat het tehuis behoort te Hoorn, dat het vaart tuschen onderscheidene plaatsen in het koninkrijk der Nederlanden, dat het is gebouwd op de werf van den heer J. Mulder te Vierverlaten, en nog niet ten eenigen kantore van hypotheken is teboek gesteld.In de notulen van de algemene vergadering  van 12 mei 1903 lezen we nog eens het doel van de oprichting dezer nv. “ de aansprakelijkheid bij event: schadeveroorzaken te beperken. Nu toch zal nooit meer verloren kunnen worden dan het kapitaal der NV en daardoor bereikten we direct goedkoopere assurantie.


Kaastjalk in Edam 1905

De Courier zeilde  over de voormalige Zuiderzee met kazen. Het schip voer naar de kaasmarkt in Purmerend dinsdag en op vrijdag naar Alkmaar., daarna ging het naar Amsterdam en Rotterdam alwaar de kazen werden overgeladen in grotere schepen voor de export.Op bovenstaande foto ligt de Courier in Edam in de Nieuwe haven voor een kaaspakhuis. 6 februari 1905.

Comments


Berichten

Recente berichten

zoekwoorden

bottom of page