top of page

Schipper Ridderikhoff

De schipper van de courier 1893-1913

Van 1893 tot ong 1913 was de Courier van fa de Jongh in Hoorn, kaashandel.

De schipper van de Courier in die tijd was J Ridderikhoff. In juli 1906 vierde hij zijn 40 jarig jubileum als schipper en kreeg hiervoor van de fa KH de Jongh hun persoonlijke gelukwensen en een fauteuil.
JM Ridderikhof. Schipper van de Courier 1893- 1918 Hoorn

In 1910 gaat schipper Joh. Ridderikhoff met pensioen. Van de firma ontvangt hij een zilveren scheepje als bewijs van trouwe dienst.

Hierna wordt zijn zoon D. Ridderikhoff in zijn plaats aangesteld. Echter volgens de notulen van 19 mei 1911 moest deze enige weken geleden na voortdurend wangedrag ontslagen worden.

In de krant van 1911 vinden we het volgende bericht over een noodlottig ongeval op het buiten ij.
De verlies en winstrekening van de courier sluit over 1910 dan ook met een negatief saldo van ƒ 718,74. Hierna wordt er in de notulen, die abrupt stoppen in 1913, niets meer vermeld over de courier.

Derk Jan wordt aangenomen als knecht op het andere kaasschip van fa de Jongh de Batavier. Helaas loopt dat voor hem ook zeer ongelukkig af.


In de tijd van 27-11.1913 lezen we;

Verdronken?

In Hoorn is bericht ontvangen, datdeschippersknecht D. Ridderikh.of, in dienst"van de firma K. de Jong Mz., kaashandel te Hoorn, sedert Woênisdagïncrgen wordt vermist. Hij lag met zijn schuit in Amsterdam. Men vreest, dat hij verdronken is.


In het algemeen handelsblad van 27-11-1913

Lijk opgehaald.

' Hedenmiddag is uit de Prins Hendrikkade bij de Kraansluis opgehaald het lijk van den schippersknecht D.' Ridderikhof van Hoorn. De man werd sedert Dinsdagavond vermist van een aan de P. H. Kado liggend zeilvaartuig.


Nieuwsblad van het Noorden 28-11-1913

Ongevallen.

Sedert Dinsdagavond werd de schippersknechl D. Ridderikhof oud 47 jaar gehuwd en wonende te Hoorn vermist Hij' was knecht aan boord van het klipper vaar tuig „Batavier schipper Smits een z.g. kaasvaardertje van Hoorn DÜ scheepje had ligplaats genomen aan de i-rins Hendrikkade bij de Kraansluis te Amsterdam, Door de havenpolitie werd gister den geheelen morgen gedregd, omdat gemeend wem dat Ridderikhof over boord was gevallen. Eerst gistermiddag werd het lijk gevonden
コメント


Berichten

Recente berichten

zoekwoorden

bottom of page